Vitráže, sklo a keramika

Zdeňka Čermáková

Výrobě a restaurování vitráží se věnuji od r. 1990, kdy jsem ukončila pomaturitní studium na Umělecké škole specializační v Praze – obor Umělecká vitráž v ateliéru Karla Bartáka.

Dnes pracuji se svou dcerou Johankou, která je absolventkou Střední školy uměleckořemeslné
v Praze a jde v mých šlépějích.

ATELIER SIDONIE
Středová 3397/19 | 100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 608 971 032
E-mail: asivitr5@gmail.com
Johanka Soldánová
E-mail: johanka.soldanova@gmail.com
NEJVĚTŠÍ NADĚJI NA ÚSPĚCH MÁ TO, CO DĚLÁME S CHUTÍ.
POKUD SE TI NELÍBÍ KDE JSI, POHNI SE. NEJSI STROM.