Restaurování vitráží

Při restaurování vitráží je nutné brát ohled na jejich hodnotu a to jak historickou, tak i výtvarnou a estetickou. Vždy je potřebné začít průzkumem, při kterém se určí rozsah poškození, pracovní postup a materiál, který se bude při restaurování vitráží používat.Nedílnou součástí restaurování je závěrečná zpráva, která by měla obsahovat přesný popis provedených prací a podrobnou fotodokumentaci.